Jakie trudności musi pokonać początkujący przedsiębiorca?

Planujesz założenie własnej działalności gospodarczej? To dobry krok, jednak jeżeli Twoja firma ma przetrwać, musisz przygotować się na problemy nie tylko na poziomie walki o pozyskanie i utrzymanie klientów, lecz również na poziomie czysto formalnym, związanym z przepisami oraz z kontaktami z urzędami. Co więc warto wziąć pod uwagę?

Wpis do rejestru VAT i… możliwe opóźnienia

Nie każda firma musi się znaleźć w rejestrze płatników VAT. Są jednak branże, w których jest to wymagane ze względu na przepisy. Przykładowo VAT jest obowiązkowy w przypadku, gdy firma świadczy usługi prawne, udziela doradztwa (z pewnymi wyjątkami określonymi ustawą, np. gdy chodzi o doradztwo dotyczące uprawy roślin), sprzedaje tereny budowlane, czy zajmuje się sprzedażą towarów jubilerskich.

 

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku, gdy obrót firmy przekroczy w danym roku poziom 200 000 złotych. Również w tym przypadku nie unikniesz wpisu do rejestru VAT, a jeśli przewidujesz uzyskanie takich kwot już na początku działalności, warto zadziałać z wyprzedzeniem.

 

W związku z tym, że przepisy dotyczące obowiązku wpisu do rejestru VAT mogą zmieniać się z czasem, najlepiej konsultować się bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Warto jednak ostrzec przed poważnym problemem, który może spotkać nowe firmy w tym zakresie.

 

Kilka lat temu procedura wpisywania do rejestru trwała zazwyczaj kilka dni od momentu złożenia odpowiedniego wniosku. Obecnie czas ten potrafi rozciągnąć się nawet do kilku tygodni, a zdarza się, że i dłużej. W tym czasie firma nie może wystawiać faktur vatowskich, a jednocześnie ponosi się koszta związane z bieżącą działalnością. Warto więc uwzględnić ten problem w trakcie szacowania wielkości niezbędnej rezerwy środków na start.

Sprzedajesz nie tylko do Polski?

Wpis do rejestru VAT to jedno, ale jeśli współpracujesz z podmiotami zagranicznymi, możliwe, że będziesz potrzebować wpisu do rejestru VAT-EU. Warto mieć to na uwadze ponieważ może wystąpić sytuacja, kiedy trzeba jakiś czas odczekać.

Zakupy „na firmę”

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej kuszące może być dokonywanie zakupu sprzętu „na firmę”. Przyczyna jest dość prosta – koszt przedmiotów tego typu, jeśli tylko można jasno wykazać, że są powiązane z prowadzoną działalnością i nabywa się je właśnie w tym celu, można odpisać od rozliczeń podatkowych. Przedsiębiorcy mogą jednak być zmuszeni do zmierzenia się z dwoma problemami.

 

W razie wątpliwości czy dany towar nie jest wykorzystywany do celów prywatnych. trzeba będzie wyjaśnić sposób jego użytkowania przed urzędnikami.

 

Drugi potencjalnie problematyczny aspekt dotyczy uprawnień nabywcy. O ile osoby prywatne są chronione szeregiem przepisów wynikających z praw konsumenta, o tyle w przypadku zakupu jako firma możliwości działania w przypadku nieprawidłowości są nieco mniejsze. Dodatkowo popularna parktyką jest udzielanie krószej gwarancji w przypadku zakupów firmowych – najczęściej 12 miesięcy zamiast 24. Firmom nie przysługuje również prawo do zwrotu zakupów internetowych bez podawania przyczyny.

Zatory płatnicze

Zatory płatnicze to jedna z największych trudności, z którymi muszą zmierzyć się firmy działające na rodzimym rynku. O ile jednak przedsiębiorstwa, które już jakiś czas działają na rynku, posiadają odpowiednie procedury, a w swoich finansach uwzględniają możliwość wystąpienia tego problemu, dla „nowych w biznesie” może to być ogromny problem.

 

Problem jest o tyle poważny, że po wystawieniu faktury, pod koniec okresu rozliczeniowego należy uwzględnić ją w trakcie przygotowania rozliczenia  i odprowadzić należny podatek. Również wtedy, gdy kontrahent jeszcze nie zapłacił.

Prowadzenie księgowości

W małych firmach pewną pokusą może być zaoszczędzenie na koszcie wynajęcia biura księgowego. Teoretycznie księgowość można prowadzić samodzielnie, ale warto brać pod uwagę, że stosunkowo niewielki wydatek (czasami nawet w formie abonamentowej) pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Co więcej, zawodowi księgowi zwykle są na bieżąco ze zmianami prawnymi i mają doświadczenie w rozwiązywaniu potencjalnych problemów, jakie mogą powstać na linii firma-urzędy. Innymi słowy warto zapewnić sobie spokój oraz bezpieczeństwo zwłaszcza, kiedy sumy niezbędne do prowadzenia zewnętrznej księgowości nie stanowią istotnego uszczerbku dla budżetu przedsiębiorstwa.

Brak potwierdzeń pisemnych

Początkujący przedsiębiorcy mogą także zmierzyć się z wyzwaniem spowodowanym początkowymi sukcesami.Chodzi tu o nadmierny optymizm towarzyszący pozyskaniu pierwszych klientów, który sprawia, że część ustaleń z kontrahentami pozostaje bez potwierdzenia pisemnego.

 

Czasem nie stanowi to przeszkody w późniejszej współpracy, ale zdarza się, że druga strona twierdzi, iż umawiano się na coś zupełnie innego. O ile przesadny formalizm może być odstraszający, warto spisać przynajmniej najważniejsze ustalenia i przesłać je już na początku drugiej stronie chociażby w formie e-maila z prośbą o potwierdzenie. Zabieg taki, mimo swojej prostoty, pozwala uniknąć wielu nieporozumień, które rzutowałyby na dalszą współpracę.

Droga do sukcesu

Większośc osób rozpoczynających swoją przygodę z włąsnym biznesem liczy się z możliwością wystąpienia trudności. Wszystkie opisane powyżej problemy wynikają z doświadczeń osób, które przeszły już tę drogę. Z tego powodu warto przygotować się na ewentualne problemy – zarówno formalne jak i wynikające ze środowiska, w którym prowadzi się działalność. W takiej sytuacji rozpoczęcie działalności będzie obarczone mniejszym ryzykiem.

Autorem artykułu jest Jarosław Paduszyński, Product Development Specialist platformy Aleo.com

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply