Etyka w biznesie – trend czy sposób na zwiększenie zysków?

Etyka w biznesie to stosunkowo nowa, ale nieustannie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Często określana jest również etyką gospodarczą. Polega na wzajemnych relacjach pomiędzy daną firmą a jej klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami oraz konkurentami. Relacje te powinny być zgodne z obowiązującym prawem oraz z przyjętymi normami postępowania. Te z kolei są ustalane przez społeczeństwo. Niestety jednak zdarza się, że przedsiębiorstwa licząc na osiągnięcie jak najwyższego zysku i minimalizację własnych kosztów, podejmują kontrowersyjne decyzje, które nie mają wiele wspólnego z normami współżycia społecznego. Takie działanie w początkowej fazie, faktycznie może przynieść ogromne zyski, jednak na dłuższą metę okazuje się być zgubne. Nieetyczne postępowanie zwykle kończy się w sądzie, a w konsekwencji może nawet prowadzić do przymusowego zamknięcia działalności.

Dlatego też etyka powinna być obecna w każdym przedsiębiorstwie. Prowadzenie interesów w zgodzie z etyką służy całej organizacji, ponieważ nie tylko usprawnia jej działanie, ale również pozwala na zmniejszanie kosztów ewentualnych konfliktów, wynikających z braku znajomości jej podstawowych reguł. Potwierdzeniem obecności i ciągłego rozwoju etyki w biznesie są liczne kodeksy etyczne przygotowane praktycznie dla wszystkich zawodów oraz instytucji publicznych. Odrębne zasady etycznego postępowania mają więc hotelarze, urzędnicy,  nauczyciele, lekarze, prawnicy, pracownicy domów kultury, jak również prywatnych organizacji.

Nie jest tajemnicą, że wiele problemów mających wpływ na całe społeczeństwa powstaje w wyniku negatywnych działań dużych korporacji. Dlatego też powinny one przeciwdziałać takim skutkom. To z kolei pokazuje, że etyka nie jest jedynie trendem, który przywędrował do nas z zachodu. To nic innego jak gotowy przepis na efektywne prowadzenie działalności. Oczywiście budowanie dobrych relacji gospodarczych wymaga czasu i odpowiedniego zaangażowania, ale jest to inwestycja, która na pewno się opłaci. Firma odpowiedzialna społecznie nie jest nastawiona wyłącznie na maksymalizację zysku. Bardziej skupia się na budowaniu pozytywnego wizerunku i współpracy z innymi, zaufanymi markami. Kiedy prowadząc przedsiębiorstwo postępujemy etycznie, inne firmy zaczynają nas polecać dalej, często dzieląc się zamówieniami. Ma to również odzwierciedlenie, jeśli chodzi o kadrę pracowników. Łatwiej jest wówczas zbudować stały i stabilny zespół. A samo przedsiębiorstwo nie ma racji bytu, jeśli nie ma w nim ludzi. To oni tworzą firmę. Nie oznacza to jednak, ze nie ciążą na nich żadne obowiązki. Każdy pracownik powinien określone zasady moralne wcielać w swoje życie zawodowe, gdyż jego postępowanie ma swoje odzwierciedlenie w postrzeganiu firmy przez innych.

Dobra atmosfera w pracy zwiększa zaangażowanie i przywiązanie do firmy, a także motywuje do osiągania coraz większych sukcesów. Dlatego tak ważne jest stworzenie takich warunków pracy, aby relacje między pracownikami cechowały prawość, uczciwość, współpraca i wzajemna pomoc. Tylko przedsiębiorstwa, które działają w zgodzie z etyką mają szanse na osiąganie prawdziwych, długotrwałych sukcesów finansowych i zawodowych. To z kolei gwarantuje stały rozwój i rozszerzanie działalności.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply