Zalety nauki języków obcych

słownikiNajkrócej rzecz ujmując, znajomość języka obcego to okno na świat. Umiejętność komunikacji z cudzoziemcami otwiera przed nami wiele możliwości i to zarówno pod kątem kariery i działalności zawodowej, jak również w aspekcie prywatnym i osobistym. Co więcej, wiedza ta może się przydać nie tylko zagranicą, ale także w kraju. Znajomość języka obcego ma dziś wręcz elementarny charakter. Jakie to jednak przynosi nam korzyści?

Podstawowym plusem jest tu oczywiście podnoszenie własnych kompetencji, konkurencyjności i atrakcyjności na rynku pracy. Jest to po części efekt mody, jaka zapanowała po transformacji systemowej Polski w 1989 roku, w efekcie której wielu Polaków zaczęło się uczyć języków, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego. Znajomość co najmniej jednego języka obcego stała się tym samym standardem. I chociaż nie na każdym stanowisku jest to umiejętność przydatna czy wymagana, to niewątpliwie jest ona mile widziana i na pewno jest dodatkowym czynnikiem, który skłania pracodawcę do przychylniejszego spojrzenia na taką kandydaturę. Ale uwaga – znajomość angielskiego jest już tak powszechna, że nie daje to aż tak dużego efektu jak kiedyś. Dlatego warto uczyć się także innych popularnych języków – niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego czy włoskiego, a nawet języków orientalnych.

Równie ważny język jest w kontaktach biznesowych. Planując rozwój przedsiębiorstwa czy działalności na zagraniczne rynki, albo będziemy musieli skorzystać z pomocy tłumaczy, albo będziemy mogli samodzielnie dogadywać się z partnerami biznesowymi. W pierwszym przypadku będziemy ograniczeni do oficjalnych spotkań i kontaktów. Znając język będziemy mogli sobie pozwolić na bardziej bezpośredni kontakt, co może zaowocować nowymi perspektywami czy kontraktami.

Ma to też znaczenie w pracy badawczej czy twórczej. Kontakty z zagranicznymi naukowcami i artystami mogą doprowadzić do ciekawych odkryć czy intrygujących wytworów kultury. Bez znajomości języków obcych wiedza o najnowszych dokonaniach, nowinkach technicznych czy rozwiązaniach wolniej do nas dociera. Trudniej nam nadążać za tym co w tej chwili na topie, a to ogranicza naszą kreatywność i sprawia, że kiedy zagranica ma dane kwestie już dawno opracowane, my dopiero się za nie zabieramy. Znajomość języka obcego pozwala nam na wymianę doświadczeń i przepływ idei. Osobom ambitnym i ciekawym świata umożliwia także podjęcie nauki zagranicą, co również przekłada się na atrakcyjność na rynku pracy.

Język obcy może się nam jednak przydać i w czysto prywatnych sytuacjach, na przykład kiedy pragniemy poznawać obcą kulturę. Znajomość danego języka obcego pozwala nam lepiej rozumieć sposób myślenia cudzoziemców. Umożliwia korzystanie z dóbr kultury obcokrajowców bez pośredników takich jak tłumacz. Unikamy w ten sposób przekłamań, nieporozumień językowych i możemy cieszyć się szerszym dostępem do wytworów zagranicznych społeczeństw. Nie sposób też przecenić korzyści, jakie znajomość języka obcego przynosi nam w czasie wycieczek. Może się ona przydać w czasie nawet tak trywialnych sytuacji jak zakupy czy szukanie drogi, nawet jeśli wybieramy się na wakacje zorganizowane z biurem podróży. Dlatego też warto uczyć się języków i zadbać o to, aby poziom ich znajomości był wysoki, a przynajmniej komunikatywny. Nie zawsze wystarczy tu wiedza zdobyta w szkole. Na szczęście istnieje dziś wiele innych opcji i nie ma większego problemu z tym, by znaleźć odpowiedni kurs, szkołę językową czy nauczyciela, który będzie mógł nam udzielić korepetycji.

Artykuł przygotowany dzięki współpracy z Warszawską szkołą językową LuckyLuke www.luckyluke.edu.pl

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!