Usługi tłumaczeniowe, a międzynarodowy rozwój firmy

biznesmenW 2013 roku coraz więcej firm, chcąc zwiększyć swoje zyski, rozpoczęło ekspansję na zagraniczne i perspektywiczne rynki. Wraz ze zmianami w postrzeganiu możliwości rozwoju przedsiębiorstwa wzrosło zapotrzebowanie na profesjonalne tłumaczenia, w tym również na języki uchodzące za egzotyczne.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego tylko w okresie od stycznia do listopada 2013 roku sprzedaż zagraniczna wzrosła o 5,6% w stosunku do roku poprzedniego. Tendencja ta związana jest przede wszystkim z faktem ożywienia globalnej gospodarki. Co więcej, wiele krajowych firm zamierza nawiązać kontakty handlowe nie tylko z krajami wchodzącymi w skład Unii Europejskiej. Zainteresowaniem cieszą się również kraje azjatyckie i afrykańskie kraje rozwijające się. Taka sytuacja przekłada się na ożywienie, jakie obserwuje rynek tłumaczy. Powstaje coraz więcej profesjonalnych biur, zaś firmy stoją przed wyborem podjęcie współpracy z takim podmiotem lub stworzenia stanowiska dla nowego pracownika. Co jest korzystniejsze?

Polskie firmy podbijają zagraniczne rynki

Przedsiębiorstwo, które wychodzi ze swoimi produktami na rynek międzynarodowy potrzebuje przede wszystkim dobrych materiałów reklamowych. Wymiana korespondencji z potencjalnie zainteresowanymi współpracą podmiotami zagranicznymi to konieczność między innymi przygotowania chwytliwej oferty. Ważny jest przy tym język. Przyjmuje się, że choć angielski jest popularny w biznesowej sferze, to zdecydowanie bardziej naturalnym jest wysłanie korespondencji w języku ojczystym potencjalnego kontrahenta. I właśnie dlatego tak ważne jest nawiązanie współpracy z profesjonalnymi tłumaczami, dzięki którym bariera językowa zostanie przełamana.

Tłumacz etatowy kontra agencja

Nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania. Niezależnie od tego, czy tłumacz dołączy do zespołu firmy, czy też firma będzie korzystała z usług agencji tłumaczeń, decyzja musi być umotywowana aktualnym zapotrzebowaniem firmy. Kłopot może tworzyć taka sytuacja, w której przedsiębiorstwo wychodzi daleko poza swoje dotychczasowe rynki zbytu i szuka partnerów biznesowych w różnych krajach na różnych kontynentach. W takim przypadku znalezienie osoby, która perfekcyjnie posługuje się kilkoma językami, w tym również egzotycznymi – japońskim czy chińskim, może być zadaniem przerastającym nawet najbardziej doświadczoną agencje pracy.

Wachlarz języków na zamówienie

Przewaga profesjonalnej agencji tłumaczeń polega na tym, że skupia ona merytorycznie przygotowanych i posiadających doświadczenie tłumaczy. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne tłumaczenie tego samego dokumentu na wiele języków. Stała współpraca z takim podmiotem owocuje również szybką realizacją kolejnych zleceń. W ten sposób wyeliminować można między innymi zatory w korespondencji, która – jak wiadomo – jest podstawą przy kontaktach z potencjalnymi kontrahentami. Trzeba przy tym wskazać na warunki pracy samych tłumaczy – w agencji specjalizującej się w tłumaczeniach mają oni dostęp do specjalistycznych słowników i merytorycznego wsparcia innych specjalistów, dzięki czemu wyeliminować można wszelkie wątpliwości.

Zoptymalizowanie pod klienta

Wychodzenie polskich firm na arenę międzynarodową to również biznesowe spotkania. Profesjonalne biura tłumaczeń umożliwiają realizowanie takich projektów w dowolnych terminach. Inaczej mówiąc, zapewniają pomoc tłumacza na zjazdach, targach czy konferencjach. Trzeba pamiętać, że takie spotkania to możliwość rozwoju dla firmy i przedstawienia jej działalności szerokiemu audytorium. Aby było to jednak możliwe, obok przedstawiciela danego przedsiębiorstwa musi znaleźć się doświadczony i pewny swoich umiejętności tłumacz. Tylko wówczas konwersacja przeprowadzona będzie w płynny sposób bez obaw o nieporozumienie czy językowe potknięcia.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply