W co inwestować w czasie inflacji i jak zabezpieczyć oszczędności?

Na początku 2022 roku nie zadajemy sobie pytania: czy grozi nam inflacja? Ona już tu jest, na poziomie największym od dwudziestu lat. Inflacja w Polsce za styczeń tego roku wyniosła 9,2 proc. W grudniu 2021 roku stopa inflacji konsumenckiej była na poziomie 8,6 proc., natomiast statystyki GUS we wrześniu podawały wartość 5,9 proc. Wzrost cen widać w sklepach, na stacjach benzynowych, na rachunkach, ale koszty inflacji dotykają także naszych oszczędności. Na szczęście istnieją sposoby na to, aby uchronić się przed stratą wartości przez pieniądz. Jakie? Jak zabezpieczyć się przed inflacją?

Inflacja – co to jest i co gdy jest wysoka?

Aby zrozumieć, jak pokonać inflację, należy najpierw uświadomić sobie,  co to jest inflacja i z czym się ona wiąże. Najprościej mówiąc, to wskaźnik wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Pokazuje, jak szybko rosną ceny produktów i usług. Warto sobie od razu zadać pytanie: czy inflacja jest dobra, czy raczej jest czymś złym? Może się bowiem wydawać, że wzrost cen nie jest zjawiskiem pozytywnym. Tymczasem okazuje się, że nieduża inflacja jest czymś wręcz pożądanym przez instytucje finansowe oraz rządy państw. Dlaczego?

Rzecz w tym, że inflacja na poziomie od około 2 do około 4 procent jest uważana za zdrową i naturalną dla gospodarki. Jest to czynnik świadczący o jej pobudzeniu. Dzięki inflacji hamowany jest wzrost bezrobocia. Pozytywnie wpływa ona na wzrost płac, a także poprawia opłacalność inwestycji. Dopóki poziom inflacji jest na niskim poziomie i znajduje się pod kontrolą, wszystko jest w porządku. Kłopoty pojawiają się, kiedy inflacja gwałtownie wzrasta i nikt nad nią nie panuje. W takim wypadku mamy negatywne skutki inflacji. Dla przeciętnego obywatela oraz przedsiębiorcy to przede wszystkim:

  • szybki spadek wartości pieniądza
  • skokowy wzrost cen za produkty i usługi
  • droższe kredyty
  • utrudnienia w dostępie do pożyczek oraz problemy z ich spłacaniem
  • problemy z prowadzeniem działalności gospodarczej i utrzymaniem płynności biznesu
  • spadek inwestycji oraz zastopowanie rozwoju firm

Wpływ inflacji na gospodarkę jest niebagatelny i ma wieloaspektowy charakter. To złożone i skomplikowane zjawisko, którego nie można traktować jednowymiarowo. Jeśli jej wzrost jest szybki i niekontrolowany, duża inflacja oznacza drożyznę i utratę wartości przez kapitał.

Jak zabezpieczyć się przed inflacją?

Wiedząc co z inflacją w Polsce i co to jest inflacja, można przyjrzeć się temu, jak chronić się przed inflacją. Rozwiązaniem nie są z pewnością lokaty bankowe ze względu na niskie oprocentowanie. Przy dużej inflacji realnie w ten sposób tracimy, jako że zysk z przeciętnej lokaty jest w obecnej sytuacji niższy niż tempo spadku siły nabywczej pieniądza. Mówiąc prościej – teoretycznie mamy dzięki lokacie więcej na koncie, ale wciąż kupimy za tę kwotę mniej niż gdyby inflacji nie było. Kapitał należy więc ulokować w innych miejscach, czyli zainwestować w taki sposób, by przyniosło nam to zyski.

Tu należy podkreślić, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Decyzje inwestycyjne powinny być przemyślane i poprzedzone dokładną analizą rynku, własnej sytuacji zawodowej i finansowej. Należy pamiętać o dywersyfikacji portfela, a także oszacowaniu możliwych zysków i strat. Do wszelkich porad inwestycyjnych trzeba zaś podchodzić z ostrożnością i rozwagą, zwłaszcza gdy szaleje inflacja. Możliwe, że moment na inwestycję w dane aktywo – choć samo w sobie dobrze chroni ono przed inflacją – już minął i lokowanie w nim kapitału teraz przyniesie straty. Działania mające na celu ochronę przed inflacją warto podejmować jeszcze zanim inflacja się rozpędzi. Możliwe też, że to co w przypadku jednego inwestora się sprawdzi, w przypadku innego okaże się pomyłką.

Niezależnie od tego wszystkiego warto jednak wiedzieć, jakie możliwości inwestycyjne mamy w obliczu inflacji, czyli jak zabezpieczyć oszczędności przed inflacją poprzez inwestycje. Istnieje bowiem kilka opcji, z których można skorzystać.

Jak uciec przed inflacją – papiery wartościowe, czyli akcje oraz obligacje indeksowane inflacją

Trader – giełda papierów wartościowych

Giełda jest jednym z tych kierunków, który nasuwa się jako pierwszy, jeśli chodzi o inwestycje. I faktycznie, wszelkiego rodzaj papiery wartościowe to dobry sposób na lokowanie oszczędności. Nie chodzi tu jednak tylko o akcje, które wymagają pewnej znajomości rynku, wiedzy o funkcjonowaniu giełdy i brania pod uwagę ryzyka nietrafienia z inwestycją. Do wyboru są także inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe, a w szczególności obligacje indeksowane inflacją lub stopą procentową, które mają charakter długoterminowy – czteroletni lub dziesięcioletni. Atrakcyjne w tym kontekście są także obligacje zmienno-kuponowe oraz fundusze inwestycyjne, pozwalające zamortyzować ryzyko poprzez ekspozycję aktywów na całą giełdę. Im bardziej skomplikowany i zaawansowany rodzaj instrumentu finansowego, tym większej wymaga on wiedzy i znajomości giełdowych mechanizmów oraz większego zaangażowania ze strony inwestora.

Jak bronić się przed inflacją – inwestycja w nieruchomości oraz kruszce

Srebrna moneta inwestycyjna

Kolejną metodą inwestycji, która pozwala ochronić się przed inflacją, jest inwestowanie w rynek mieszkaniowy. Nieruchomość w dobrej lokalizacji z czasem ma szansę na zwiększenie swej wartości, zwłaszcza jeśli lokal zostanie odremontowany. Może też być ona wykorzystywana na wynajem. Mieszkanie można kupić taniej, a później drożej sprzedać, aczkolwiek jest to inwestycja długoterminowa, a rynek ten nie należy do najłatwiejszych. Wymaga również zaangażowania ze strony inwestora.

Mniejszy kłopot sprawia inwestowanie w kruszce i surowce, z którymi wiążą się nieco inne wyzwania (np. kwestia przechowywania, kwestie związane z bezpieczeństwem, etc.). Dane historyczne pokazują, że szczególnie atrakcyjne może być długoterminowe inwestowanie w złoto i srebro fizyczne. Oba metale szlachetne bywają traktowane jako bezpieczna przystań w czasie niepokojów. Patrząc z perspektywy dekad, stale zyskują na wartości. Potencjał inwestycyjny mają również inne surowce takie jak pallad, miedź czy platyna, jednak w większym stopniu są one uzależnione od kondycji gospodarki i stanowią mniej pewną opcję na zabezpieczenie się przed skutkami inflacji. Warto podkreślić, że srebro i złoto inwestycyjne to nie tylko sztabki i monety, ale też papiery wartościowe, instrumenty finansowe, dzieła sztuki i biżuteria.

W co inwestować w czasie inflacji – atrakcyjne, ale niełatwe aktywa, czyli kryptowaluty, start-upy, sztuka i dobra luksusowe

Bitcoin – kryptowaluta

Istnieją też inne, mniej popularne i zdecydowanie bardziej wymagające sposoby na ochronę przed inflacją. Mogą one przynieść dużą stopę zwrotu, ale z pewnością to bardziej ryzykowne inwestycje. Mowa tu o takich aktywach jak kryptowaluty, tokeny NFT, dzieła sztuki, dobra luksusowe, a także start-upy. Charakteryzują się one większą niepewnością i wyższym ryzykiem niż w przypadku wymienionych wcześniej metod inwestowania. Nigdy nie wiadomo, kiedy i czy na pewno dany start-up okaże się sukcesem. Kryptowaluty i altcoiny miewają duże wahania kursów i mogą być trudnym rynkiem dla inwestorów. Należy też dobrze znać reguły, którymi się rządzą. Niełatwy jest także rynek dzieł sztuki oraz dóbr luksusowych, a w szczególności rzadkich, limitowanych produktów kolekcjonerskich. Mogą to być jednak atrakcyjne opcje dla kogoś, kto szuka sposobu na to, jak zabezpieczyć się przed inflacją.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply