Forex – 10 podstawowych pojęć

Rynek Forex zdobywa coraz większą popularność. Coraz więcej osób pragnie zacząć na nim zarabiać. Chęć tą podsycają liczne reklamy szybkich zarobków na tym rynku. Jednakże zarabianie na tym rynku jest nieco trudniejsze, niż może się wydawać. By odnosić sukcesy, należy najpierw dobrze zrozumieć funkcjonowaknie mechanizmów nim rządzących, do czego konieczne jest poznanie podstawowych definicji związanych z rynkiem walutowym Forex, takich jak np. dźwignia finansowa lub korekta.

forex

1. Rynek walutowy Forex

Jest to międzynarodowy rynek walutowy. Jego nazwa pochodzi z języka angielskiego od frazy „foreign exchange”. Charakteryzuje się decentralizacją, co oznacza, iż nie jest nadzorowany przez żadną jednostkę, która kontrolowałaby go w sposób wyłączny i kompleksowy. Inwestorzy zarabiają na tym rynku poprzez wykorzystywanie wahań cen walut, przewidując zmiany ich kursów i zawierając adekwatne do aktualnej sytuacji na rynku transakcje.

2. Waluta bazowa

Np. w parze walut EUR/USD walutą bazową jest euro, natomiast dolar jest walutą kwotowaną. Sama waluta bazowa nie posiada żadnej wartości informacyjnej – dopiero  zestawienie jej z walutą kwotowaną nadaje całej parze walutowej wartości informacyjnej.

3. Spread

Jest to wartość, którą jest różnica pomiędzy ceną kupna (ask price), a ceną sprzedaży (bid price).

4. Pips

To pojęcie bezpośrednio wiąże się z poprzednią definicją. Jak wyjaśninia serwis xtb.pl, jest to: „najmniejsza wartość o jak może nastąpić zmiana ceny danego instrumentu, odpowiednik ticku z rynku terminowego. W zależności od rodzaju pary walutowej kurs jest podawany od dwóch do pięciu miejsc „po przecinku”. Na przykład – jeśli kurs EUR/USD wynosi 1,33218 dzisiaj, a jutro kurs wyniesie 1,33409 oznacza to, że cena instrumentu wzrosła o 18,9 pipsa lub 189 punktów.”.

5. Aprecjacja

Oznacza wzrost ceny danej waluty względem innej. Jej przeciwieństwem jest deprecjacja.

6. Stop loss

To kolejne pojęcie, które warto poznać, aby sprawnie inwestować na rynku walutowym Forex. Jest to konkretny poziom cenowy, po którego przekroczeniu zlecenie zostanie automatycznie zamknięte. Stop loss pozwala ograniczyć straty, jeśli tendencje na rynku pójdą w innym kierunku, niż oczekiwał inwestor.

7. Bid price

Jest to cena, po której można sprzedać daną walutę. W parze walutowej znajduje się ona po lewej stronie kwotowania.

8. Dżwignia finansowa

Z ang. leverage. Zwana inaczej lewarem pozwala multiplikować zyski, lecz niestety to samo dzieje się w przypadku strat. Dźwignia finansowa to swego rodzaju pożyczka od brokera, która pozwala na powiększenie wirtualnego kapitału, którym posługujemy się przy inwestując.

9. Korekta

Oznacza gwałtowny wzrost ceny danej pary walutowej, który pojawia się podczas trendu spadkowego oraz analogicznie gwałtowny spadek podczas trendu wzrostu. Następnie trend ulega kontynuacji.

10. Margin

Jest to kwota niezbędna do otworzenia pozycji na rynku Forex. Pozwala ona także na pokrycie ewentualnych strat.

To jeszcze nie wszystkie pojęcia, jakie powinniśmy poznać, by sprawnie poruszać się na rynku Forex. Warto zapoznać się bliżej z serwisem xtb.pl, w którym znajduje się wiele informacji niezbędnych do opanowania sztuki inwestowania na tym rynku.

www.xtb.pl/xtb-academy/materialy-edukacyjne/Forex-podstawy

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

7 komentarzy to “Forex – 10 podstawowych pojęć”