Czym jest restrukturyzacja firmy i jakie ma konsekwencje?

Gdy firma przestaje przynosić oczekiwane zyski, zaczyna generować coraz więcej długów, nie rozwija się zgodnie z planami, a w związku z tym staje przed widmem upadłości, można rozważyć jej restrukturyzację. Czym dokładnie jest restrukturyzacja firmy? Jakie są jej konsekwencje?

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja, rzadziej określana także jako restrukturalizacja, to proces polegający na zmianach w organizacji przedsiębiorstwa lub też w aktywacji i pasywach, które do niego należą.

Najczęściej restrukturyzacja przedsiębiorstwa prowadzona jest wtedy, gdy firma wymaga nagłych zmian, aby zachować swoją konkurencyjność i zyskowność. Pozwala ona na dokonanie takiej transformacji firmy, która umożliwia poprawę jej sytuacji, co wyrażone jest we wzroście jej wartości. Dzięki prawidłowo przeprowadzonej restrukturyzacji możliwe jest uniknięcie upadłości firmy przy poszanowaniu praw wierzycieli.

Możliwa jest zarówno restrukturyzacja jednoosobowej działalności gospodarczej, jak również restrukturyzacja spółki o różnych formach działalności, na przykład cywilnej, jawnej, akcyjnej.

Na gruncie polskiego prawa restrukturyzację opisuje Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 814), tak zwane Prawo restrukturyzacyjne.

Kiedy prowadzi się restrukturyzację?

Restrukturyzacja może być prowadzona z różnych powodów, które dzielone są na wewnętrzne, czyli związane z firmą, jak również zewnętrzne, które dotyczą jej otoczenia.

Wewnętrzne przyczyny restrukturyzacji:

 • zbyt duże koszty działalności firmy
 • niska jakość wytwarzanych produktów
 • nieefektywna produkcja – zużywająca zbyt dużo materiałów, energii

Zewnętrzne przyczyny restrukturyzacji:

 • wysoka konkurencyjność branżowa
 • zmiany w polityce gospodarczej

Wobec tego restrukturyzacja firmy może mieć różne przyczyny, które niekoniecznie powiązane są z jej aktualną sytuacją, ale również mogą dotyczyć zewnętrznych czynników, na które firma nie posiada wpływu.

Jak przebiega restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Restrukturyzacja przedsiębiorstw jest złożonym procesem, który może obejmować różne obszary działalności, co powiązane jest także z rodzajem procesów restrukturyzacyjnych.

Rodzaje restrukturyzacji firmy:

 • restrukturyzacja antycypacyjna – skupiona na prześcignięciu konkurencji, obejmuje obszar organizacji pracy, zatrudnienia, marketingu, finansów
 • restrukturyzacja kreatywna – polega na kreowaniu zmian następujących w czasie, na przykład związana jest z wprowadzeniem na rynek nowego asortymentu
 • restrukturyzacja dostosowawcza – skoncentrowana jest na natychmiastowych zmianach funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdy jego wyniki są zbyt niskie i mogą prowadzić do dalszego pogorszenia
 • restrukturyzacja naprawcza – skoncentrowana na zmianach, które mają na celu naprawę działania przedsiębiorstwa, aby uchronić ją przed bankructwem

Jakie konsekwencje ma restrukturyzacja firmy?

Prawidłowo prowadzona restrukturyzacja przedsiębiorstwa pozwala na uniknięcie poważnych skutków mogących prowadzić nawet do bankructwa biznesu. Szybko sprowadzone zmiany mogą wtedy zmniejszyć to niebezpieczeństwo, aby uchronić firmę przed upadłością.

Zalety restrukturyzacji firmy:

 • zmniejszenie ryzyka upadłości firmy
 • możliwość zatrzymania postępowań egzekucyjnych ze strony wierzycieli
 • ochrona wartości ekonomicznej biznesu
 • ograniczenie formalności

Aby firma w restrukturyzacji mogła wyjść z kłopotów finansowych, zatrudnia się w tym celu odpowiednich doradców restrukturyzacyjnych. Profesjonalne firmy specjalizujące się w doradztwie dotyczącym restrukturyzacji mogą wskazać wtedy na najkorzystniejsze rozwiązania, dzięki którym firma będzie mogła zaspokoić zarówno swoje potrzeby, jak również wierzycieli.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply