Analiza biznesu

swot anlaizaOd bardzo dawna na blogu nie pojawiały się nowe wpisy. Na reszcie chwila wolnego czasu i możemy poruszyć temat… analizy biznesu. Sam rozwijam już bardzo stabilnie firmę i wiem jak ważne jest analizowanie każdego podejmowanego kroku i sprawdzanie, czy wszystkie nasze działania faktycznie są efektywne i przynoszą zamierzone rezultaty. I z tego powodu, że takie sprawdzanie i analizowanie jest ważne poniżysz wpis.

Analiza biznesu – ogólnie i konkretnie

Celem analizy biznesu jest wyłapanie wszelkiego rodzaju błędów i niedociągnięć, które zachodzą w wewnętrznych procesach firmy, czy przedsiębiorstwa. Analiza przeprowadzana jest po to, aby sprawdzić wydajność firmy oraz jej pracowników i określić możliwe scenariusze dla przyszłości. Podczas solidnego procesu analizowania działania firmy bierze się pod uwagę jej historię oraz stan teraźniejszy. Wirtualnie tworzenie łańcucha przyczynowo-skutkowego również pomaga w bardzo dużym stopniu. Porządnie wykonana analiza powinna być robiona przez osobę z zewnątrz firmy. Jeżeli nie chcesz zatrudniać nikogo z zewnątrz, przeprowadź analizę sam jednak opieraj się wyłącznie na suchych faktach, bez wchodzenia w osobiste przeczucia i opinie.

Każda analiza powinna być zakończona stosownym raportem określającym część elementów, którą należy naprawić oraz podstawy tego twierdzenia wynikające z dokładnego opisu historii i przyczyn.

Planowanie biznesu na początku

Pierwszą analizę trzeba wykonać jeszcze przed rozpoczęciem działań biznesowych. Powinna ona zawierać informacje na temat sytuacji obecnej, możliwości firmy i jej perspektyw. Dzięki takiej analizie można ustrzec się wielu błędów, a ja po dziś dzień żałuję, że nie zainwestowałem czasu w taką początkową analizę. Różni się ona nieco od typowego biznes planu, ale cel ma taki sam. Wskazać odpowiednią drogę, którą powinien podążać biznes i jakiej musi się cały czas trzymać. Wykonanie analizy polecam naprawdę każdemu, kto rozpoczyna przygodę z biznesem.

Początek biznesu – pierwsza analiza

Na początku zawsze jest trudno. Wiele sytuacji pojawia się nowych, nieznanych wcześniej kontaktów itd. Biznes nie jest rzeczą łatwą, ale dzięki solidnym możliwości analizy i wyciągania wniosków można tworzyć bardzo stabilne przedsięwzięcia. Pierwsza analiza powinna być wykonana w czasie od 3 do 6 miesięcy po rozpoczęciu biznesu. Z mojego doświadczenia wynika, że później jest za późno, a wcześniej to nie ma co analizować jeszcze 🙂 Musi przedstawić całokształt błędów popełnionych w minionym okresie oraz określić mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. Po jej wykonaniu należy je naprawić i tyle.

Systematyczne analizowanie

Potem warto już systematycznie analizować swoje poczynania. Szczególnie ważne jest, aby dokładnie weryfikować działalność biznesu przed podejmowaniem kolejnych dużych wyzwań i decydowaniem się na podpisywanie szczególnie istotnych dla firmy umów. Ja średnio zaplanowałem gruntowne podsumowanie i analizę co roku. Taki roczny raport z działania i konieczność jego przeanalizowania.

Po co analizować i co daje taka analiza?
Na to pytanie odpowiedziałem już między wierszami w powyższych akapitach. Skuteczna analiza pozwala dobrze i efektywnie prowadzić biznes, a dodatkowo jest w stanie ustrzec go przed popełnieniem kolejnych błędów. Analizuj, gdy tylko możesz!

Podsumowanie…
Warto dokonywać analiz własnego biznesu. Dzięki analizom właśnie prowadzę firmę, która w 100% wywiązuje się z powierzanych im zadań i ma doskonałą kadrę osób, która dokładnie wie co ma robić i jakiego efektu może się spodziewać. Praca jest ważna i warto pracować mądrze. Zapamiętajcie To!

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

3 komentarze to “Analiza biznesu”