Jak założyć własną firmę?

Dzisiaj zajmiemy się osobami chcącymi założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli myślisz o tym, aby założyć własną firmę ten tekst jest dla Ciebie. Tutaj znajdziesz informacje jak krok po kroku prawidłowo założyć firmę. Uprzedzam – tekst jest typowo teoretyczny. Na tekst praktyczny musisz poczekać, aż Michałowi się nadarzy wena do napisania takiego tekstu na taki temat 🙂

Krok pierwszy: Wybór formy opodatkowania

Otworzenie własnej firmy jest dla wielu ludzi szansą na spełnienie swoich marzeń. Jednak krokiem pierwszym, w procesie zakładania działalności gospodarczej, jest wybór formy opodatkowania. Do wyboru mamy cztery formy: opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa; skala liniowa) oraz zryczałtowane formy opodatkowania (ryczałt od przychodów ewidencjonalnych; karta podatkowa). Gdy sposób opodatkowania zostanie wybrany to można się wybrać do urzędu.

Krok drugi: Otwieramy firmę

Kiedyś narzekano na fakt, iż zakładanie działalności trwa tak długo. Od 31.03.2009 weszły w życie przepisy, które znacznie skracają proces rozpoczynania kariery w biznesie faktycznie do przysłowiowego jednego okienka.

Osoba fizyczna chcąca otworzyć działalność gospodarczą w właściwym dla swojego miejsca zamieszkania składa wniosek EDG-1, który jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej(wydanie numeru REGON)
 • zgłoszeniem lub aktualizacją NIP
 • zgłoszeniem płacenia składek do systemu ubezpieczeń społecznych
 • informacją o rodzaju prowadzonej działalności

Za dzień rozpoczęcia działalności uznaje się podany na wniosku w rubryce II12, czyli firma może formalnie działać już po złożeniu wniosku.

Krok trzeci: Koncesje, licencje, uprawnienia zawodowe i zezwolenia

Nie każda forma działalności gospodarczej pozwala na prowadzenie jej tuż po wyjściu z urzędu. W niektórych przypadkach potrzebne będą odpowiednie koncesje, licencje, czasami wręcz uprawnienia zawodowe. W celu prowadzenia niżej określonych form działalności gospodarczej trzeba uzyskać koncesję, uzyskaną na zasadach określonych w odpowiednich ustawach:

 1. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych – ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Koncesji udziela Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 2. Ochrona osób i mienia – ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Koncesji udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 3. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – ustawa z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Koncesji udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W celu prowadzenia działalności gospodarczej w formie przedstawionej poniżej wymagane będzie wpisanie do rejestru działalności regulowanej:

 1. Wyrób, oczyszczanie, skażania, odwadnianie alkoholu etylowego lub wytwarzanie wyrobów tytoniowych – ustawa z 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Rejestr podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego oraz Rejestr producentów wyrobów tytoniowych prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 2. Wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich – ustawa z 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 3. Prowadzenie działalności kantorowej – ustawa z 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe. Rejestr działalności kantorowej prowadzi Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wymagane będzie m.in.:

 1. Sprzedaży napojów alkoholowych – ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 2. Produkcji tablic rejestracyjnych – ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Zezwolenia wydaje marszałek województwa.
 3. Prowadzenia giełdy towarowej – ustawa z 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Zezwolenia wydaje Minister Finansów.

Licencja do prowadzenia działalności gospodarczej jest potrzebna m.in. w przypadku, gdy nasza firma zajmuje się:

 1. Wykonywaniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego lub przewozów taksówkowych – ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 2. Wykonywaniem przewozów kolejowych lub udostępnianiem pojazdów trakcyjnych – ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 3. Wykonywaniem czynności syndyka – ustawa z 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka

Wykonywanie niektórych zawodów uzależnione jest od uzyskania odpowiednich uprawnień zawodowych, dotyczą one następujących profesji:

 • lekarz i lekarz stomatolog
 • pielęgniarka
 • weterynarz
 • adwokat
 • radca prawny
 • biegły rewident
 • rzecznik patentowy
 • komornik

Krok czwarty: Pieczątka

Pieczątka firmowa jest sprawą bardzo istotną, gdyż wykorzystywana jest właściwie na wszelkich płaszczyznach relacji firma ó otoczenie. Z tego powodu poza danymi wymaganymi, warto zastanowić się nad dodaniem loga firmy, które podniesie świadomość firmy wśród innych, dodatkowo można także umieścić numer telefonu oraz adres e-mail.

Pieczątka musi posiadać:

 • nazwa firmy (zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
 • imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • dane adresowe siedziby firmy (zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
 • numer NIP i REGON

Krok piąty: Założenie konta bankowego

W celu prowadzenia działalności wymagane jest(nie jest – Pan Redaktor robi błędy) posiadanie konta bankowego. Rachunek służyć będzie nie tylko rozliczaniu się z kontrahentami, ale także używaniu będzie do rozliczeń z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym. Konta firmowe są zazwyczaj płatne, ale na szczęście prawo o swobodzie gospodarczej stanowi, iż jeśli transakcja nie przekracza wartości 15.000 euro wtedy nie trzeba otwierać rachunku firmowego. Oczywiście należy sprawdzić, czy wszelkie działania nie będą sprzeczne z regulaminem banku.

Dzisiaj zajmiemy się osobami chcącymi założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Krok pierwszy: Wybór formy opodatkowania

Otworzenie własnej firmy jest dla wielu ludzi szansą na spełnienie swoich marzeń. Jednak krokiem pierwszym, w procesie zakładania działalności gospodarczej, jest wybór formy opodatkowania. Do wyboru mamy cztery formy: opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa; skala liniowa) oraz zryczałtowane formy opodatkowania (ryczałt od przychodów ewidencjonalnych; karta podatkowa). Gdy sposób opodatkowania zostanie wybrany to można się wybrać do urzędu.

Krok drugi: Otwieramy firmę

Kiedyś narzekano na fakt, iż zakładanie działalności trwa tak długo. Od 31.03.2009 weszły w życie przepisy, które znacznie skracają proces rozpoczynania kariery w biznesie faktycznie do przysłowiowego jednego okienka.

Osoba fizyczna chcąca otworzyć działalność gospodarczą w właściwym dla swojego miejsca zamieszkania składa wniosek EDG-1, który jest jednocześnie:

– wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej(wydanie numeru REGON)

– zgłoszeniem lub aktualizacją NIP

– zgłoszeniem płacenia składek do systemu ubezpieczeń społecznych

– informacją o rodzaju prowadzonej działalności

Za dzień rozpoczęcia działalności uznaje się podany na wniosku w rubryce II12, czyli firma może formalnie działać już po złożeniu wniosku.

Krok trzeci: Koncesje, licencje, uprawnienia zawodowe i zezwolenia

Nie każda forma działalności gospodarczej pozwala na prowadzenie jej tuż po wyjściu z urzędu. W niektórych przypadkach potrzebne będą odpowiednie koncesje, licencje, czasami wręcz uprawnienia zawodowe. W celu prowadzenia niżej określonych form działalności gospodarczej trzeba uzyskać koncesję, uzyskaną na zasadach określonych w odpowiednich ustawach:

1.) rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych – ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Koncesji udziela Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

2.) ochrona osób i mienia – ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Koncesji udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3.) wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – ustawa z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Koncesji udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W celu prowadzenia działalności gospodarczej w formie przedstawionej poniżej wymagane będzie wpisanie do rejestru działalności regulowanej:

1.) wyrób, oczyszczanie, skażania, odwadnianie alkoholu etylowego lub wytwarzanie wyrobów tytoniowych – ustawa z 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Rejestr podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego oraz Rejestr producentów wyrobów tytoniowych prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

2.) wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich – ustawa z 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3.) prowadzenie działalności kantorowej – ustawa z 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe. Rejestr działalności kantorowej prowadzi Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wymagane będzie m.in.:

1.) sprzedaży napojów alkoholowych – ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2.) produkcji tablic rejestracyjnych – ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Zezwolenia wydaje marszałek województwa.

3.) prowadzenia giełdy towarowej – ustawa z 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Zezwolenia wydaje Minister Finansów.

Licencja do prowadzenia działalności gospodarczej jest potrzebna m.in. w przypadku, gdy nasza firma zajmuje się:

1.) wykonywaniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego lub przewozów taksówkowych – ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

2.) wykonywaniem przewozów kolejowych lub udostępnianiem pojazdów trakcyjnych – ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

3.) wykonywaniem czynności syndyka – ustawa z 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka

Wykonywanie niektórych zawodów uzależnione jest od uzyskania odpowiednich uprawnień zawodowych, dotyczą one następujących profesji:

– lekarz i lekarz stomatolog

– pielęgniarka

– weterynarz

– adwokat

– radca prawny

– biegły rewident

– rzecznik patentowy

– komornik

Krok czwarty: Pieczątka

Pieczątka firmowa jest sprawą bardzo istotną, gdyż wykorzystywana jest właściwie na wszelkich płaszczyznach relacji firma ó otoczenie. Z tego powodu poza danymi wymaganymi, warto zastanowić się nad dodaniem loga firmy, które podniesie świadomość firmy wśród innych, dodatkowo można także umieścić numer telefonu oraz adres e-mail.

Pieczątka musi posiadać:

– nazwa firmy (zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

– imię i nazwisko przedsiębiorcy

– dane adresowe siedziby firmy (zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

– numer NIP i REGON

Krok piąty: Założenie konta bankowego

W celu prowadzenia działalności wymagane jest posiadanie konta bankowego. Rachunek służyć będzie nie tylko rozliczaniu się z kontrahentami, ale także używaniu będzie do rozliczeń z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym. Konta firmowe są zazwyczaj płatne, ale na szczęście prawo o swobodzie gospodarczej stanowi, iż jeśli transakcja nie przekracza wartości 15.000 euro wtedy nie trzeba otwierać rachunku firmowego. Oczywiście należy sprawdzić, czy wszelkie działania nie będą sprzeczne z regulaminem banku.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

6 komentarzy to “Jak założyć własną firmę?”